Sortiment - Autokozmetika (35)

 • Autosampon s voskom 1l

  Autosampon s voskom 1l

  Prostriedok umožòuje dosiahnu lesk a ochranu laku automobilu v jednom pracovnom kroku. Je urèený pre obèasné ošetrenie laku. Rozpúša ¾ahko neèistoty a
  Dostupnosť: 2,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1542
 • Bandaz na opravu vyfuku

  Bandaz na opravu vyfuku

  Pre rýchle a trvanlivé opravy výfukových systémov vozidiel. Bandáž utesní praskliny a väèšie diery. Absolútna tesnos voèi priechodu výfukových plynov.
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p3344
 • Cistic diskov specialny 1l

  Cistic diskov specialny 1l

  Prostriedok èistí intenzívne a šetrne plechové a hliníkové disky vozidiel. Zamedzuje pri¾nutiu nových neèistôt. Pravidelná starostlivos o disky im dodá lesk a
  Dostupnosť: na objednávku, info na zavolanie ☎
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1597
 • Cistic klimatizacie v spreji 250ml

  Cistic klimatizacie v spreji 250ml

  Prostriedok je špeciálny èistiaci roztok pre optimálne a hospodárne odstránenie baktérií, plesní, vírusov a choroboplodných zárodkov z klimatizaèných zariadení
  Dostupnosť: 5,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p4087
 • Cistic klimatizacie v spreji Klima Fesh Plus 75ml

  Cistic klimatizacie v spreji Klima Fesh Plus 75ml

  V krátkej dobe (cca 10 minút) odstraòuje nepríjemné zápachy, ktoré vznikajú v klimatizaèných zariadeniach, vzduchových kanáloch alebo v interiéroch motorových
  Dostupnosť: 3,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p2389
 • Cistic koze 250ml

  Cistic koze 250ml

  Prostriedok chráni hladkú kožu pred stvrdnutím. Èistí a ošetruje. Dodáva ošetrenému povrchu vôòu novej kože. Výborne sa hodí pre ošetrenie kožených povrchov
  Dostupnosť: 2,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1554
 • Cistic motoroveho priestoru 400ml

  Cistic motoroveho priestoru 400ml

  Prostriedok dodáva motorovým priestorom žiarivú èistotu. Uvo¾òuje olejové a mastné neèistoty, asfalt a prach z brzdových doštièiek. Má vysoký mycí a èistiaci
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p3326
 • Cistic na vahy vzduchu 200ml

  Cistic na vahy vzduchu 200ml

  Prostriedok pre rýchle a šetrné èistenie citlivých súèiastok meraèov hmotnosti pretekajúceho vzduchu v benzínových a dieselových motoroch. Èistiè sa vyznaèuje
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p4066
 • Cistic plastov hlbkovy 500ml

  Cistic plastov hlbkovy 500ml

  Prostriedok èistí, ošetruje a chráni všetky plastové a gumové diely a osviežuje ich. Hlboké preniknutie do plastickej hmoty zaisuje dlhodobý úèinok. Vhodný
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1536
 • Cistic sania dieseloveho motora PRO-LINE 400ml

  Cistic sania dieseloveho motora PRO-LINE 400ml

  Špeciálny aktívny èistiaci prostriedok pre èistenie typického zneèistenia a usadenín na škrtiacej klapke a v sacom priestore dieselového motoru. Rozpúša a
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p5168
 • Cistic skiel 1l

  Cistic skiel 1l

  Prostriedok umožòuje v nieko¾kých sekundách oèisti sklo a tak dosiahnu nerušený výh¾ad a zvýšenie bezpeènosti prevádzky. Rozpúša olejové a silikónové
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1514
 • Cistic skrtiacej klapky PRO-LINE 400ml

  Cistic skrtiacej klapky PRO-LINE 400ml

  Špeciálny aktívny èistiaci prostriedok na èistenie typického zneèistenia a usadenín na škrtiacej klapke a v sacom priestore spa¾ovacieho benzínového motora.
  Dostupnosť: 6,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p5111
 • Cistic-jeden pre vsetko 250ml

  Cistic-jeden pre vsetko 250ml

  Univerzálne použite¾ný prostriedok na èistenie, konzerváciu, údržbu a ochranu. Môže sa používa na motorových vozidlách, v domácnostiach a na záhrade. Vysoko
  Dostupnosť: na objednávku, info na zavolanie ☎
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1650
 • Krem na lestenie CHROMU 250ml

  Krem na lestenie CHROMU 250ml

  Prostriedok navracia chromovaným súèiastkam znovu ich pôvodný lesk. Odstraòuje matné miesta a hrdzu z chromovaných súèiastok a ozdobných kovov. Zároveò povrch
  Dostupnosť: 1,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1529
 • Krem na lestenie laku 300g

  Krem na lestenie laku 300g

  Prostriedok èistí, chráni a leští. Vytvára žiariaci lesk. Zaruèuje výbornú ochranu pred poškrabaním od umývacích zariadení a škodlivými látkami z atmosféry.
  Dostupnosť: 2,00
  Označenie výrobku: LIQUI MOLY
  Kód : p1532