Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

ICEL, s.r.o.
Vieska 259
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 36628816
DIČ: 2021863184
IČ DPH: SK2021863184
Telefón: 045/6830622/66
Fax: 045/6830636
Email: icel@icel.sk
Banka: SLSP
Účet: SK990900000000012345677
GIC: GIBASKBX

Kontaktná osoba

Meno: ICEL, s.r.o.
Telefón: 045/6830622/66
Mobil/fax: 045/6830622/66
Email: icel@icel.sk
Zápis v registri: Zapísaná v OR Okresného súdu BB, Oddiel:Sro, vložka č.9547/S (Zobraziť v registri)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 69